top of page
Soul_pERFORMANCE_Tittle_Web_TR.jpg
Çatışmalı bir durumun içerisindesiniz: İlişkide olduğunuz özel biriyle, yaratıcı bir projeyle veya kendinizle ilgili bir şikayetiniz var...? Haydi birlikte inceleyelim.

LONDON . ISTANBUL

V Platform'dan Güvenli Kayıt

Soul Performance Eğitim Programı, Performans’ı  insanlar-eylemler-nesneler-varlıklar-ve-durumlar arasındaki ilişkiler olarak ele alır.

 

Performans aynı zamanda “olmak”, “yapmak” ve “yaparken-göstermek”tir.

Eylemlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, konuşmalarımızı, gözlemlerimizi ve yaptığımız herhangi bir proje ve aktiviteyi kapsar.

 

Performansınız, kendinizle ve başkalarıyla olan ilişkinizi yaratır. Ayrıca projeleriniz, işleriniz ve yaşam durumunuzla olan ilişkinizi de belirler.

 

Performansınız, yaşam deneyimlerimizi neden ve nasıl belirler?

Soul_Performance_TR.jpg

Her performans (eylemler, davranışlar, konuşmalar, kostümler, süslemeler, ortamlar, takım arkadaşları, yaratıcı projeler, aşk ilişkileri, aile ilişkileri, sosyal medya etkinlikleri veya istenen bir hedefe yönelik herhangi bir girişim dahil), zaman-mekan alanı boyunca genişleyen bir titreşim alanından oluşur. Bu, performansınızın Büyük Birleşim Alanındaki herkesle ve her şeyle sürekli iletişim halinde olduğu anlamına gelir.

 

Bu bilgiden hareketle şu soruyu sormamız gerekir: Performansınız herkese ve her şeye neyi anlatmakta?

 

Kuantum Fiziğine göre her titreşim alanı, yaşamınızda neyin tezahür edeceğini belirleyen bilgiler taşır.

 

Belirli bir alandaki Performans’ınızın (aşk ilişkileri, yaratıcı projeler, finansal aktiviteler) bağlantıda olduğu kişilere ne anlatmak istediğini bilmek ister misiniz?

 

Hayatınızın herhangi bir alanında (ilişkiler, iş ve yaşam planları, yaratıcı projeler) çelişkili bir durum yaşıyorsanız, bu alandaki performansınızın negatif bilgi taşıyor demektir. Buna ilave olarak, çelişkili durum hakkında şikayet etmeye devam ederseniz, giderek daha fazla negatif bilgi üretmeye devam edersiniz!

 

Kuantum Informasyon teorisine dayanan Tao Science’ın açıkladığı üzere “negatif bilgi” gündelik yaşamda kullanıldığı üzere bir yargı hükmü taşımaz.

 

Negatif bilgi, herhangi bir Bilgi-Enerji-Madde alanının bir diğeriyle bağının kopuk olduğuna, aralarında uyum olmadığına ve düzenin bozulmuş olduğuna işaret eder.

 

Herhangi bir şeye veya herhangi birine şikayet edip negatif bir mesaj gönderdiğinizde; bu eylem, konuşma veya düşünce, kendi titreşim alanınıza yerleştirilen extra negatif bilgi yaratır ve sizi hücresel düzeyde etkilemeye başlar.

Kimsenin sizi duymadığını varsayarak, arabanızda bağırabileceğinizi düşünüyorsanız, eşinizin bundan haberi bile olmayacağını varsayarak rahat bir şekilde onun hakkında kötü konuşabileceğinizi düşünüyorsanız, bol şans!

O esnada tüm hücresel sisteminiz sizi dinlemekte ve yaydığınız frekansı “Bu olumsuz mesajları sistemime koyun!” emri olarak almaktadır. Dahası, mesajlarınız aynı anda Büyük Birleşim Alanı’ndaki herkese ve her şeye iletilmekte; herkes ve herşeyin hücresel seviyede yaydığınız frekanstan haberi olmaktadır!

Performansınız (eylemler, hisler, düşünceler, konuşma ve gözlemler) titreşim alanınız için bir emirdir ve belirli bir yönde hareket ettiğiniz anda titreşim alanınız, emirleriniz doğrultusunda uzay ve zamanı bükmeye başlar!

Dahası, kızdığınızda, sabırsızlandığınızda veya hayal kırıklığına uğradığınızda, öfke, sabırsızlık ve hayal kırıklığının titreşim frekansı iç organlarınızı hücresel düzeyde etkiler. Geleneksel Çin Tıbbı, her olumsuz duygunun bir iç organı etkilediğini ve zarar verdiğini açıklayarak duygular ve iç organlar arasındaki ilişkiyi çok net bir şekilde tartışır.

 

Herhangi birine veya herhangi bir şeye karşı olumsuz bir duygu yarattığınızda, bu hissin titreşim frekansı size zarar verir ve zamanla hastalanabilirsiniz.

 

İçselleştirmek gereken ilk ilke şudur:

 

İçinde bulunduğumuz durum her ne olursa olsun Negatif Perrformansımız (eylemler, duygular, düşünceler, konuşma, gözlemler) her şeyden önce bize zarar verir!

 

Bu yüzden; şu anki çatışma durumunuza ilişkin yeni bir başlangıç yapmak için "şikayet etmemek", "sinirlenmemek" ve "sakin kalmak" ile işe başlayacağız.

 

Bir fırtınanın ortasında, kendinizi küçük bir apartman dairesinde kilitlenmiş ve enerjinizi tamamen çekilmiş olarak hissediyorsanız, nasıl sakin kalmayı başarabilirsiniz?

 

Üstelik çatışmalı durumunuzu farklı bir perspektiften nasıl görebilir ve alanınızdaki negatif bilgileri, sizi iyileştirecek ve dönüştürecek pozitif bilgilere nasıl çevirebilirsiniz?

 

SOUL PERFORMANCE EĞİTİM PROGRAMI, “Yeni Sen” ve “Slow Flow” atölyelerinde öğretilen

Temel Güç Meditasyonu

Contact Meditasyonu

Slow Flow Meditasyon ve Bağlantı Tekniğini temel alır.

 

Kişilere bu 3 çalışmayı gündelik yaşam performanslarının bir parçası haline getirecek bir program sunulur. Böylece yaşadıkları çatışmaların kök sebeplerine inip, her yeni gün yaşam yollarını açacak olan içsel bilgilerine kendi yetenekleriyle ulaşabilirler.

 

Ve esas macera bu yeteneklerin gelişmesinden sonra başlar.

Şimdi sıra, aldıkları içsel bilgileri yaşam Performansı’nda elle tutulur, gözle görülür derecede devreye sokmaya ve adım adım değişime giden yeni yapıyı kurmaya gelmiştir.

SOUL PERFORMANCE
EĞİTİM PROGRAMI
SOUL PERFORMANS EĞİTİM PROGRAMI size aşağıdaki teknikleri öğretecek ve sizinle yaşam durumlarınızı dönüştürme bilgeliği paylaşacaktır.
1.TEMEL GÜÇ MEDİTASYON

Alt Dantien'nize odaklanarak ve güçlendirerek duygularınızı nasıl sakinleştirebilir ve dengeleyebilirsiniz?
Dantien, tüm enerji alanınızın çekirdek merkezi. Temelinizi nasıl inşa edersiniz? İlk 4 Ruh Evinizi açıyoruz.

2. KAYNAK
MEDİTASYON

Çatışmalı durumunuzun temel nedenini nasıl bulabilirsiniz Ruh, Kalp, Zihin, Enerji ve Madde seviyenizde neyin iyileştirilmesi ve dönüştürülmesi gerektiğini keşfetmek için.

3. YIN & YANG UYGULAMASI

Durumunuzun olumlu ve olumsuz yönlerini nasıl ortaya koyarsınız ve olumsuzları nasıl değiştirirsiniz?
Alanınızdaki bilgileri sizi dönüştürecek olumlu bilgilere dönüştürün.

4. BEŞ ELEMENT TEKNİĞİ

İyileşmek ve dönüştürmek için hangi element ve organla çalışmanız gerektiğini nasıl belirlersiniz çelişkili durumunuz. Beş Element ile meditasyon ve şifa teknikleri.

5. BÜYÜK UYUM TEORİSİ VE UYGULAMASI

Yeni bilgileri titreşim alanınıza nasıl yerleştirirsiniz, böylece gerçek dönüşüm. Bu teknik size yeni bilgileri Ruh, Kalp,
Zihin, Enerji, Beden
seviyesi, gerçek yeni bir performans olacak.

Kendin için olumlu bir değişim yapmanın tam zamanı...

bottom of page