top of page
Transformation_Tittle_Web_TR_1.jpg

Bu eğitim Büyük Hizalanma Performansı fikrini öğretir ve derinlemesine açar. Bu terim,

Dr. Aylin Doğan tarafından türetilmiş olup, Tao Bilimi'nin en önemli teorisi ve formülüne odaklanır: SHEN, CHI, JING HE YI.

LONDRA . İSTANBUL

V Platform'dan Güvenli Kayıt

“İsteğin nedir?” diye sorulduğunda, iki kişiden biri “Bolluk & Bereket” diye cevap vermektedir. Bunun sebebi Kozmik Yaratımın zenginlik ve kaynaklar açısından sınırlı olduğunu ve bu sınırlı olanakların seçilmiş ve ayrıcalıklı kişilere özel olduğunu düşünmeleridir. Bu fikir inandırıldığımız en yüksek negatif Enformasyon’dur. 

 

Sevgililer, Kuantum Fiziğine dayanan Tao Bilimi, herkesin ve her şeyin Sınırsız Enformasyon, Sınırsız Olasılık ve Sonsuz Pozitif Enformasyon taşıyan Kaynak Enerjisi tarafından yaratılığını ve bu enerjinin Kuantum Alanı’nızdaki tüm tıkanıkları iyileştirip dönüştürebileceğini açıklar. 


Ancak, bu Sınırsız Pozitif Enformasyon’a ulaşım için, Büyük Hizalanma Performansı konusunda bir anlayışımız olması gerekmektedir.

Cosmic_Boost_web_tr.jpg

Bu terim, Dr. Aylin Doğan tarafından türetilmiş olup, Tao Bilimi’nin en önemli teorisi ve formülüne odaklanır:

SHEN, CHİ, JİNG HE Yİ

S+E+M: 1

 

Ruh, Kalp, Zihin, Enerji, Madde: 1 

Bu formül bize herhangi bir projeyi veya hayalimizi gerçekleştirmek veya fiziksel zenginlik yaratmak için Ruh, Kalp, Zihin, Enerji ve Beden’i aynı rotaya hizalamamız gerektiğini öğretir. 

 

Bolluk ve Bereket’in ikinci gizli formülü şudur: Ancak almayı öğrenebilirsen, Bolluk yaşamına gelecektir. Alamamamızın sebebi, Evren’in kaynaklarının sınırlı olduğu konusundaki olumsuz düşünce kalıbımızdır.

Ancak Evren’den alma sürecimizde daha can alıcı olan Ruhsal Kalp Merkezi’mizdir. Kalp Merkezi, Enformasyon’un Alıcısıdır. Yeterince arınmış olmayınca, Bereket’in Sınırsız Pozitif Enformasyonuna bağlanıp, onu çekip alan o güçlü anten görevini yerine getiremez. 

 

İçselleşmesi gereken üçüncü prensip, alıcılık vasfının ancak BAĞLANTI kurmayı öğrenmekle mümkün olacağıdır.  Kaynak’a bağlanmak hem en yüksek spiritüel pratiklerden biri, hem de herhangi bir hastalığı veya yaşam sorununu dönüştürebilecek en güçlü şifa tekniklerinden biridir. 

 

Yolculuğun gerisi Bereket’i yaşamınıza cezbetmek için kararlı ve istikrarlı bir şekilde Bilinçli Yaşam Performans’ını (Soul Performance) devreye sokmanızdır. 

Soul Performance Eğitim Serisinin tanıtımı amacıyla

yaratılan “Cosmic Boost” atölyesinde öğrenecekleriniz:

1.

Bolluk& Bereket ile ilgili negatif inanış ve zihinsel kalıplarınızı keşfedin.

Öğreneceğiniz YIN&YANG tekniği ile bu olumsuz kalıpları pozitife dönüştürmeyi öğrenin.

2.

Kozmik Bolluk Bereket’i ALMANIZI engelleyen tüm blokajlarınızın bedende saklandıkları yerleri keşfedin. Var olan en yüksek şifa tekniklerinden biri olan 

TAO KALİGRAFİ 5 ELEMENT  (Toprak, Su, Ateş, Metal, Ağaç) pratiği ile Kuantum Alanınızda Bolluk & Bereket ile ilgili taşıdığınız tüm Negatif Enformasyonun iplerini kesip, pozitife dönüştürün.

3.

Sizi beslemek ve desteklemek isteyen KAYNAK enerjisine BAĞLANMAYI, HİSSETMEYİ ve Kaynak’ın hediyelerini alanınıza İNDİRMEYİ öğrenin.

4.

Kuantum Fizikçisi Master & Dr. Rulin Xiu’nun zihni Kozmik Bolluk enerjisine kodlayan özel İLAHİ SEVGİ mantrasını öğrenin.

5.

Tüm projelerinizi gerçekleştirmeniz ve fiziksel yaşamda bolluk yaratmanızda kilit rol oynayan JING Kanalı’yla çalışmayı öğrenin. Dr. Aylin Doğan eşliğinde Jing Kanalınızı açmak, temizlemek ve dönüştürmek için hafta içi 4 gün Pratik yapın.

6.

Dr. Aylin Doğan’ın size özel hediyesi olan, Zenginlik ve Bereket konusundaki karmik yüklerinizi arındıracak o yüksek frekansı taşıyan Orijinal Tao Kaligrafi DA CHANG SHENG (En Yüksek Bereket) Kaligrafisiyle çalışma fırsatını elde edin.

7.

Mineral Alemin bir hediyesi olan ELMAS KUANTUM ALANI Meditasyonu ile aldığınız tüm enerjileri alanınıza mühürleyip, sınırsızca yayın yapmayı öğrenin.

Kendin için olumlu bir değişim yapmanın tam zamanı...

bottom of page