top of page

PERFORMANCE

SOUL
Soul Performance modalitesi, Performans Araştırmaları, Antropoloji, Sosyoloji ve Dramaturji teorilerini, Tao Bilimi’nin derin bilgisi ve dönüştürücü pratikleriyle birleştirir.
SOUL PERFORMANCE 
NEDİR ?
Soul Performance senarist, yazar ve Performans teorisyeni olan Dr. Aylin Doğan tarafından oluşturulan pratik bir modalitedir. 

Bu alanın  bilinç üzerinde yarattığı etki her toplumda dönüştürücü güç olarak yerini bulmuş, hem sosyal hem de bireysel çatışmalarda başvurulan bir alan olmuştur. Her birey bir kuantum alanıdır ve kendi zihin-duygu-beden bilgisini kodlamayı öğrenebilirse, yaratım bir matematiksel denklikten ibaret hale gelir.

 

Tao Bilimi, Ruh’u “bilginin taşıyacısı” olarak tanımlar. Tao Bilimi’ne göre ruhumuz bizim hakkımızda her türlü detayı taşıyan bir bilgi bankasıdır. Performans’ın sosyolojk tanımı ise “gözlemcisine belirli bir bilgiyi aktaran her tür eylem”dir. Bu bağlamda, Soul Performance (Ruh’un Performansı) ruhsal amacımızın bilgisini taşıyan aktivitelere işaret eder. 

Performans kavramı, insan aktivitesini oldukça geniş bir devamlılık düzlemi içinde ele alır. Kapsadığı ve incelediği alanlar; Oyun, Ritüel, Müsabaka ve Spor, Performans Sanatları (Dans & Tiyatro & Performans), Popüler Eğlence, Gündelik Yaşam, Kimlik Yapıları, Politik Aktiviteler’dir.

Soul Performance eğitimleri Gündelik Yaşam Performansı’na odaklanarak, yaşamlarımızın her detayını Ruhsal Amacımız’la hizalama fikrini aşılar. Ruhsal Amaç, varlıksal yaratım sürecinde yüklendiğimiz bilgi olmakla birlikte, bu dünyada gerçekleştirmemiz ve etrafımıza aktarmamız gereken bilgidir. Biz ancak bu orijinal bilgiyle uyum halinde yaşarsak, hayattaki engellerimiz ortadan kalkacaktır. 

Soul Performance eğitim programı, Gündelik Yaşam Performansı kapsamında bireylerle şu alanlarda çalışır: “dış görünüm” (kostüm, saç, makyaj), “ilişkiler” (aile üyeleri, arkadaşlar, partnerler, iş arkadaşları, takım arkadaşları), “mekanlar” (yaşadığımız, gezdiğimiz, ziyaret ettiğimiz yerler), “sosyal aktiviteler” (spor faaliyetleri, toplantılar, ritüeller, yakın ve uzak çevre toplantıları, partiler, davetler),  “artı zaman aktiviteleri” (filmler, diziler, kitaplar), “hobiler” (eğlendirici, dinlendirici, öğretici, gelişmeye yönelik her tür sanatsal, bedensel faaliyet), “çevre” (temasta olduğumuz objeler, varlıklar ve olaylar), “duyusal araçlar” (takılar, tılsımlar, özel eşyalar, özel objeler), “dijital performanslar” (her tür sosyal medya aktivitesi ve etkileşimi), ve “rutinimiz” (uyku düzeninden, yemek düzenimize bir gün içinde yaptığımız aktivite akışı).

Soul Performance modalitesi Gündelik Yaşam Performansı’na realitemizi yaratan bir dizi “ritüelistik aktivite” olarak yaklaşıp, bu konuda farkındalık kazandırır.

 

Kodlanıp, tekrar edilebilen her tür davranışı ritüel olarak ele alabiliriz. Bu bağlamda gündelik yaşamlarımız farkında olmadığımız pek çok ritüelden ibarettir. Davranış ve etkilişimleriniz titreşimsel seviyede realitenizi sürekli olarak şekillendiren bilgiler taşımaktadır.

 

Soul Performance gündelik yaşam aktivitelerinizi “kodlanmış mesaj” ve “bilgi” taşıdığı için her an size etki eden ritüeller olarak görmenizi ve bu algıdan hareketle hayatınızı değiştirebileceğinizi öğretir.

 

Performans Teorisi Ritüel’lerin işlevselliğinin kişileri ve durumları dönüştürme yeteneğinde yattığını tartışır.  Ritüeller, yükseltmiş duygu ve bilinç hallerine geçici olarak “aktarım” yapmak yerine, gerçek “dönüşüm”ü gerçekleştirme kapasitesini taşırlar.

 

Dr.Aylin Doğan bu konuda, “bilgiyi kodlamayı biliyorsanız, her eylem dönüştürücü bir ritüel işlevini görecektir” vurgusunu yapar.

SOUL PERFORMANCE
4 ANA AŞAMA
Soul Performance Eğitim Programı gerçek dönüşüme olanak sağlayan teori ve pratikleri içerir.  Geçeceğiniz 4 ana aşama:
1

Ruhsal amacını

keşfet

2

Ruhsal amacını gerçekleştirme yönündeki Güçlü/Zayıf yönlerini, Avantajlar/Engellerini farket.

3

Engelleri kaldırıp dönüştürken, Avantajlarını güçlendirecek teknikleri öğren.

4

Gündelik Yaşam Performansını, Ruhsal Amacınla hizalanacak şekilde tekrar-yarat.

SOUL PERFORMANCE
EĞİTİM VE
UYGULAMALAR
Süreç Felsefesi, Performance Teorisi, Ritüel Teorisi, Büyük Birleşim Teorisi, Tao Bilimi

Soul Flow, Performatif Yazı, Performatif İletişim, Dramaturji, Ming-Gong Pratiği, Temel Güç Meditasyonu, Bağlantı Meditasyonu, 5 Güç Tekniği, 5 Element Meditasyon ve Teknikleri, Chi Kanalı & Ching Kanalı Açma Tekniği, Yin-Yang Pratiği.

Kendin için olumlu bir değişim yapmanın tam zamanı...

bottom of page